Thông Báo

  • Tuyển Sinh 2023 – 2024

    Trường Bambino Box Thông báo TUYỂN SINH năm học 2023 - 2024 tại 2 cơ sở: Campus Q.3: 105 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, […]
    Xem thêm
  • Tuyển Sinh 2016-2017

    Năm học 2016 – 2017, Bambino Box tuyển sinh chương trình học và trải nghiệm dành cho các bé từ 4,5 tháng đến 6 tuổi […]
    Xem thêm
Tải thêm