Sổ Tay Phụ Huynh

Thủ Tục Nhập Học

Để đăng ký nhập học cho bé, ba mẹ có thể đến trực tiếp Bambino Box hoặc tải ngay biểu mẫu thông tin và gửi về email: info@bambinobox.edu.vn
PHIẾU TIẾP NHẬN THÔNG TIN HỌC SINH
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC
BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2016-2017

Thủ Tục Nhập Học