Giới thiệu

BAMBINO BOX

KINDERGARTEN

Là trường mẫu giáo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp, áp dụng phương pháp tiếp cận giáo dục toàn diện hiện đại nhất giúp con em của bạn có một trường học tập và phát triển tốt nhất. Giáo trình giảng dạy được đúc kết từ sự kết hợp của triết lý giáo dục hiện đại hàng đầu thế giới: Montessori, Glenn Doman và Reggio Emilia kết hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục Việt Nam và được chuyển đổi hài hòa, phù hợp với văn hóa giáo dục tại Việt Nam.

Thông báo

Hình ảnh